Đo thân nhiệt và sát khuẩn tay tại cổng trường

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Thực hiện theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Đăk Nông, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện CưJut về việc thực hiện các công tác khi học sinh đi học trở lại. Trường tiểu học Trần Phú đã tiến hành đo thân nhiệt và sát khuẩn tay cho học sinh, giáo viên, CB- CNV nhà trường ngay từ khi học sinh đi học trở lại. Hoạt động được duy trì thường xuyên 2 buổi/ ngày, thực hiện từ ngày 4/5/2020 đến nay.

ĐO than nhiet.1

ĐO than nhiet