PHÁT ĐỘNG TUẦN LỄ ĐỌC SÁCH NĂM 2021

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Nhằm thực hiện các hoạt động thiết thực chào mừng 80 năm ngày sách Việt Nam, nhà trường phát động tuần lễ đọc sách từ ngày 19 tháng 04 năm 2021 đến ngày 23 tháng 04 năm 2021 tại thư viện nhà trường.
Sáng thứ 6, ngày 23 tháng 04 năm 2021, 40 học sinh được lựa chọn để tham gia Ngày hội đọc sách tại thư viện huyện Cư Jút