Giới thiệu về nhà trường

Trường tiểu học Trần Phú đóng trên địa bàn Bon U2 – thị trấn Ea tling – Huyện Cư Jut- tỉnh Đăk Nông. Tiền thân là trường tiểu học A thị trấn Eatling.

Ngày 3/4/2014, Trường Tiểu học Trần Phú, thị trấn Ea T’ling (Cư Jút) đã tổ chức đón nhận danh hiệu Trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn I.

Theo đó, hiện tại nhà trường có 16 phòng học kiên cố; các thiết bị khác như 6 phòng học chức năng, hệ thống sân chơi, bãi tập cho học sinh khá đầy đủ…; có trên 30 giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 26 giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp huyện và 1 giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi cấp tỉnh; năm học 2019-2020, trường có 20 lớp, với 698 em học sinh, trong đó có hơn 320 em là học sinh đồng bào dân tộc thiểu số v.v…

Những năm qua, chất lượng dạy và học của Trường luôn được bảo đảm, tỷ lệ học sinh khá, giỏi luôn đứng tốp đầu của huyện; học sinh bỏ học cuối năm học không còn. Nhiều học sinh đạt được thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia.