Thành tích CBGVNV

  • Năm học 2015 – 2016 tất cả các giáo viên trong trường đều thực hiện đầy đủ đúng tiến độ chương trình giảng dạy của bộ giáo dục đào tạo quy định, chấp hành tốt nội quy, quy chế chuyên môn, 100% giáo viên đều soạn bài trước khi lên lớp hồ sơ giáo án trình bày rõ ràng sạch đẹp, nội dung đảm bảo. 100%  giáo viên đánh giá xếp loại học sinh  đúng theo thông tư  30 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Trong năm học này toàn trường đã tổ chức thao giảng được 65 tiết, trong đó giỏi 65 tiết,  không có tiết xếp loại khá, không có tiết dạy xếp loại TB.Dự giờ : 826 tiết trong đó giỏi  826.Làm đồ dùng dạy học 105 cái đạt chất lượng cao. Bên cạnh đó có nhiều giáo viên tự làm những đồ dùng đơn giản để dạy cho học sinh. Đồ dùng chủ yếu là tranh vẽ, biểu tượng. Các giáo viên đã tích cực sử dụng đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng các giờ dạy trên lớp gây hứng thú cho học sinh. Có những giáo viên soạn giảng bằng giáo án điện tử làm cho không khí lớp học sôi nổi, học sinh ham học, đạt kết quả cao.Thi viết chữ đẹp GV cấp trường: Có 25 GV tham gia và 25 giáo viên được công nhận.GVCN có 2 GV đạt kết quả cao đi thi  giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện đạt một giải ba và 1 giải khuyến khích. Một giáo viên đủ tiêu chuẩn đi thi GVCN giỏi cấp tỉnh và được công nhận.- Năm học 2015 – 2016 trường có 3 sáng kiến kinh nghiệm dự thi cấp huyện đạt 3/3 đạt loại B, và đi thi cấp tỉnh 3/3 đạt loại C.
  • Năm học 2016 – 2017 toàn trường có 28 GV. Đã tổ chức thao giảng được 56 tiết, trong đó giỏi 56 tiết,  không có tiết xếp loại khá, không có tiết dạy xếp loại TB. Dự giờ : 910 tiết trong đó giỏi  910.Các khối mở được 5 Lượt chuyên đề về phương pháp giảng dạy các bộ môn.Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt 4 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí được tặng giấy khen thành tích xuất sắc. Tham gia thi sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện có 5 sáng kiến đạt giải C.
  • Năm học 2017 – 2018 toàn trường có 29 GV đã tổ chức thao giảng được 58 tiết Dự giờ : 921 tiết.
    Các giáo viên đã tích cực sử dụng đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng các giờ dạy trên lớp gây hứng thú cho học sinh.Giáo viên tích cực tham gia các phong trào thi đua dạy tốt – học tốt và đạt kết quả cao: Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện đạt 3 đồng chí. Tham gia thi sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện có 3 sáng kiến đạt giải C, 1 sáng kiến giải B.
  • Năm học 2018 – 2019 trường có 29 GV, tất cả các giáo viên trong trường đều thực hiện đầy đủ đúng tiến độ chương trình giảng dạy của bộ giáo dục đào tạo quy định, chấp hành tốt nội quy, quy chế chuyên môn, 100% giáo viên đều soạn bài trước khi lên lớp, hồ sơ giáo án trình bày rõ ràng sạch đẹp, nội dung đảm bảo. 100%  giáo viên đánh giá xếp loại học sinh  đúng theo thông tư  22Giáo viên tích cực tham gia các phong trào thi đua dạy tốt – học tốt và đạt kết quả cao: Thi giáo viên giỏi cấp huyện đạt 2 đồng chí. Tham gia thi sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện có 5 sáng kiến đạt giải C.Về các phong trào, trường đã tham gia hội thao ngành giáo dục nhân ngày 20/11/2018: bóng chuyền nữ, bóng bàn đơn nữ, cầu lông đơn nữ, đôi nữ. Tham gia giải bóng chuyền nữ do LĐLĐ huyện tổ chức nhân ngày 8/3/2019. Tham gia hiến máu nhân đạo trong năm học có 10 người.của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Trong năm học này toàn trường đã tổ chức thao giảng được 60 tiết

    Dự giờ : 1016 tiết.