Thành tích nhà trường

Năm học 2015 – 2016 toàn trường có 19 lớp với tổng số  học sinh là 615 em trong đó nữ  281 em học sinh dân tộc 250 em.

Đánh giá chung về phát triển số lượng việc chủ trương đa dạng hoá các loại hình trường lớp như: (bán công, bán trú, dạy 2 buổi/ngày) trường đã mở được 13 lớp 2 buổi/ ngày với tổng số  học sinh trên 455 em nhìn chung chất lượng học của học sinh học 2 buổi /ngày càng được tăng lên rõ rệt. Trong năm học này toàn trường đã tổ chức thao giảng được 65 tiết, trong đó giỏi 65 tiết, không có tiết xếp loại khá, không có tiết dạy xếp loại TB.
Dự giờ : 826 tiết trong đó giỏi 826.

Thi chữ đẹp cấp trường cho giáo viên và học sinh đạt chất lượng cao.

– Về chữ đẹp GV: Có 25 GV tham gia và 25 giáo viên được công nhận.

– Về vở sạch chữ đẹp học sinh: Có 19 lớp tham gia công nhận 19 lớp.

– GVCN có 2 GV đạt kết quả cao đi thi  giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện đạt một giải ba và 1 giải khuyến khích. Một giáo viên đủ tiêu chuẩn đi thi GVCN giỏi cấp tỉnh và được công nhận.

– Năm học 2015 – 2016 trường có 3 sáng kiến kinh nghiệm dự thi cấp huyện đạt 3/3 đạt loại B, và đi thi cấp tỉnh 3/3 đạt loại C.

Tham gia cuộc thi “ Olympic tiếng Anh và toán trên Internet” cấp huyện đạt kết quả như sau: Toán tiếng Anh đạt 1 nhất, 1 nhì, 4 công nhận. Toán tiếng Việt đạt 1 nhất, 1 khuyến khích, 11 công nhận. Về tiếng Anh có : 2 nhì, 3 khuyến khích,  11 em công nhận. Cấp tỉnh : tiếng Anh đạt 3 nhì, 3 giải ba. Toán tiếng Việt đạt : 3 nhất, 3 nhì, 1 giải ba. Toán tiếng Anh đạt 1 giải ba. Cấp quốc gia: 1 HCĐ giải toán Tiếng Việt trên mạng

Trường có tham gia Hội khỏe phù đổng, có 1 em đạt giải nhất ở bộ môn cờ vua độ tuổi 10 đến 11, giải nhì đồng đội đá cầu, giải nhì đơn nam đá cầu, giải ba cờ vua năm 6 đến 9 tuổi. đạt giải khuyến khích toàn đoàn.

* Năm học 2016 – 2017 toàn trường có 19 lớp với tổng số  học sinh là 643 em, giảm 8 em so với đầu năm ( lí do chuyển trường) trong đó nữ  293 em học sinh dân tộc 306 em, dân tộc tại chỗ 257 em.

Trong năm học này toàn trường đã tổ chức thao giảng được 56 tiết, trong đó giỏi 56 tiết,  không có tiết xếp loại khá, không có tiết dạy xếp loại TB.

Dự giờ : 910 tiết trong đó giỏi  910.

Các giáo viên đã tích cực sử dụng đồ dùng dạy học để nâng cao chất lượng các giờ dạy trên lớp gây hứng thú cho học sinh. Có những giáo viên soạn giảng bằng giáo án điện tử làm cho không khí lớp học sôi nổi, học sinh ham học, đạt kết quả cao.

Giáo viên tích cực tham gia các phong trào thi đua dạy tốt – học tốt và đạt kết quả cao: Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đạt 4 đồng chí, trong đó có 1 đồng chí được tặng giấy khen thành tích xuất sắc. Tham gia thi sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện có 5 sáng kiến đạt giải C.

– Tham gia cuộc thi  Olympic tiếng Anh và toán trên Internet cấp huyện đạt kết quả như sau: Toán tiếng Anh đạt 3 nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích, 3 công nhận. Toán tiếng Việt đạt 2 giải nhất, 7 giải nhì, 5 giải ba, 9 khuyến khích. Về tiếng Anh có : 1 giải nhì, 1 giải ba, 14khuyến khích,  6 em công nhận. Cấp tỉnh : tiếng Anh đạt 1 giải nhất, 2 giải  nhì, 1 giải ba. Toán tiếng Việt đạt : 1 nhất, 3 nhì, 6 giải ba. Toán tiếng Anh đạt 2 giải ba.

*Năm học 2017 – 2018 toàn trường có 19 lớp với tổng số  học sinh là 659 em, tăng 5 em so với đầu năm ( lí do chuyển đến) trong đó nữ  302 em học sinh dân tộc 311 em, dân tộc tại chỗ 256 em.

Đánh giá chung về phát triển số lượng việc chủ trương đa dạng hoá các loại hình trường lớp như: (bán công, bán trú, dạy 2 buổi/ngày) trường đã mở được 12 lớp 2 buổi/ ngày với tổng số  học sinh trên 461 em nhìn chung chất lượng học của học sinh học 2 buổi /ngày càng được tăng lên rõ rệt.

Trong năm học này toàn trường đã tổ chức thao giảng được 58 tiết

Dự giờ : 921 tiết.

Về chuyên đề: Các khối mở được 5 chuyên đề về phương pháp giảng dạy các bộ môn

-Về vở sạch chữ đẹp học sinh: Có 19 lớp tham gia công nhận 19 lớp.

Giáo viên tích cực tham gia các phong trào thi đua dạy tốt – học tốt và đạt kết quả cao: Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện đạt 3 đồng chí. Tham gia thi sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện có 3 sáng kiến đạt giải C, 1 sáng kiến giải B.

– Tham gia giao lưu tiếng anh cấp huyện đạt giải khuyến khích. Học sinh của trường được phòng giáo dục chọn tham gia giao lưu tiếng Việt của chúng em cấp tỉnh đạt 2 giải khuyến khích, 1 giải ba.

*Năm học 2018 – 2019 toàn trường có 19 lớp với tổng số  học sinh là 695 em, giảm em so với đầu năm ( lí do chuyển đi), trong đó nữ  324 em, học sinh dân tộc 328 em, dân tộc tại chỗ 256 em.

Trong năm học vừa qua tất cả các giáo viên trong trường đều thực hiện đầy đủ đúng tiến độ chương trình giảng dạy của bộ giáo dục đào tạo quy định, chấp hành tốt nội quy, quy chế chuyên môn, 100% giáo viên đều soạn bài trước khi lên lớp, hồ sơ giáo án trình bày rõ ràng sạch đẹp, nội dung đảm bảo. 100%  giáo viên đánh giá xếp loại học sinh  đúng theo thông tư  22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong năm học này toàn trường đã tổ chức thao giảng được 60 tiết

Dự giờ : 1016 tiết.

Đánh giá chung về phát triển số lượng việc chủ trương đa dạng hoá các loại hình trường lớp như: (bán công, bán trú, dạy 2 buổi/ngày) trường đã mở được 13 lớp 2 buổi/ ngày với tổng số  học sinh trên 461 em nhìn chung chất lượng học của học sinh học 2 buổi /ngày càng được tăng lên rõ rệt.

Giáo viên tích cực tham gia các phong trào thi đua dạy tốt – học tốt và đạt kết quả cao: Thi giáo viên giỏi cấp huyện đạt 2 đồng chí. Tham gia thi sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện có 5 sáng kiến đạt giải C.

Về các phong trào, trường đã tham gia hội thao ngành giáo dục nhân ngày 20/11/2018: bóng chuyền nữ, bóng bàn đơn nữ, cầu lông đơn nữ, đôi nữ. Tham gia giải bóng chuyền nữ do LĐLĐ huyện tổ chức nhân ngày 8/3/2019. Tham gia hiến máu nhân đạo trong năm học có 10 người. Tham gia đóng góp ủng hộ các loại quỹ từ thiện với tổng số tiền là 43.428.000 đồng.

Thi viết chữ đẹp cấp trường có 54 em tham gia. Thi viết chữ đẹp cấp huyện có 15 em tham gia và 5 em đạt giải cấp huyện, trong đó có 1 giaỉ nhất, 1 giải nhì, 3 giải khuyến khích

Thi giải toán Tiếng Việt cấp huyện có 14 em đạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích. Có 14 em tham gia thi cấp tỉnh.

Thi giải toán Tiếng Anh cấp huyện có 4 em đạt giải, trong đó có 3 giải ba, 1 giải khuyến khích. Có 4 em tham gia thi cấp tỉnh.

Thi IOE  Tiếng Anh cấp huyện có 10 em đạt giải, trong đó có 4 giải ba, 6 giải khuyến khích. Có 10 em tham gia thi cấp tỉnh. Có 3 em tham gia kì thi IOE cấp quốc gia.

Năm 2018 công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc, có 4 đoàn viên đạt xuất sắc được LĐLĐ huyện khen.

Chi bộ nhà trường năm 2018 đạt chi bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu. Có 3 đ/c được đảng ủy tặng giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chất lượng giáo dục toàn trường:

Hoàn thành chương trình tiểu học 121 em đạt 98,3%.

Hoàn thành chương trình lớp học: 677 em = 97.4 %

Rèn luyện trong hè: 19 em = 2.6 %

Xuất sắc toàn diện: 214 em, tỉ lệ 30,7%

Khen từng mặt: 169 em, tỉ lệ 24.3%