Thành tích học sinh

 • Năm học 2015 – 2016 toàn trường có 19 lớp với tổng số  học sinh là 615 em trong đó nữ  281 em học sinh dân tộc 250 em.Tham gia cuộc thi “ Olympic tiếng Anh và toán trên Internet” cấp huyện đạt kết quả như sau: Toán tiếng Anh đạt 1 nhất, 1 nhì, 4 công nhận. Toán tiếng Việt đạt 1 nhất, 1 khuyến khích, 11 công nhận. Về tiếng Anh có : 2 nhì, 3 khuyến khích,  11 em công nhận. Cấp tỉnh : tiếng Anh đạt 3 nhì, 3 giải ba. Toán tiếng Việt đạt : 3 nhất, 3 nhì, 1 giải ba. Toán tiếng Anh đạt 1 giải ba. Cấp quốc gia: 1 HCĐ giải toán Tiếng Việt trên mạngTrường có tham gia Hội khỏe phù đổng, có 1 em đạt giải nhất ở bộ môn cờ vua độ tuổi 10 đến 11, giải nhì đồng đội đá cầu, giải nhì đơn nam đá cầu, giải ba cờ vua năm 6 đến 9 tuổi. đạt giải khuyến khích toàn đoàn.

  Ngoài ra còn tham gia nhiều hội thi do Phòng giáo dục và đào tạo tổ chức tuy ḱêt quả  chưa được cao nhưng đó cũng là những nỗ lực đáng ghi nhận của thầy và trò trong năm học này.

 • Năm học 2016 – 2017 toàn trường có 19 lớp với tổng số  học sinh là 643 em, giảm 8 em so với đầu năm ( lí do chuyển trường) trong đó nữ  293 em học sinh dân tộc 306 em, dân tộc tại chỗ 257 em. Tham gia cuộc thi  Olympic tiếng Anh và toán trên Internet cấp huyện đạt kết quả như sau: Toán tiếng Anh đạt 3 nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích, 3 công nhận. Toán tiếng Việt đạt 2 giải nhất, 7 giải nhì, 5 giải ba, 9 khuyến khích. Về tiếng Anh có : 1 giải nhì, 1 giải ba, 14khuyến khích,  6 em công nhận. Cấp tỉnh : tiếng Anh đạt 1 giải nhất, 2 giải  nhì, 1 giải ba. Toán tiếng Việt đạt : 1 nhất, 3 nhì, 6 giải ba. Toán tiếng Anh đạt 2 giải ba.
 • Năm học 2017 – 2018 toàn trường có 19 lớp với tổng số  học sinh là 659 em, tăng 5 em so với đầu năm ( lí do chuyển đến) trong đó nữ  302 em học sinh dân tộc 311 em, dân tộc tại chỗ 256 em.Tham gia giao lưu tiếng anh cấp huyện đạt giải khuyến khích. Học sinh của trường được phòng giáo dục chọn tham gia giao lưu tiếng Việt của chúng em cấp tỉnh đạt 2 giải khuyến khích, 1 giải ba.
 • Năm học 2018 – 2019 toàn trường có 19 lớp với tổng số  học sinh là 695 em, giảm em so với đầu năm ( lí do chuyển đi), trong đó nữ  324 em, học sinh dân tộc 328 em, dân tộc tại chỗ 256 em.Thi viết chữ đẹp cấp trường có 54 em tham gia. Thi viết chữ đẹp cấp huyện có 15 em tham gia và 5 em đạt giải cấp huyện, trong đó có 1 giaỉ nhất, 1 giải nhì, 3 giải khuyến khích

  Thi giải toán Tiếng Việt cấp huyện có 14 em đạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 3 giải ba, 10 giải khuyến khích. Có 14 em tham gia thi cấp tỉnh.

  Thi giải toán Tiếng Anh cấp huyện có 4 em đạt giải, trong đó có 3 giải ba, 1 giải khuyến khích. Có 4 em tham gia thi cấp tỉnh.

  Thi IOE  Tiếng Anh cấp huyện có 10 em đạt giải, trong đó có 4 giải ba, 6 giải khuyến khích. Có 10 em tham gia thi cấp tỉnh. Có 3 em tham gia kì thi IOE cấp quốc gia.