Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp liên Đội năm học 2019 – 2020

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Được sự chỉ đạo của chi bộ, BGH nhà trường, vừa qua liên Đội trường tiểu học Trần Phú đã tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp liên Đội. Nhằm phát hiện, tuyên dương đội viên, thiếu niên và nhi đồng có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”.

Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong đội viên, thiếu niên và nhi đồng phấn đấu học tập, rèn luyện; góp phần khẳng định vị trí của tổ chức Đội, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội đối với việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội TNTN Hồ Chí Minh vững mạnh.

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ đã được tổ chức trang trọng, vui tươi, an toàn và tiết kiệm.

DH CNBH DH CNBH1 DH CNBH2 DH CNBH3 DH CNBH4 DH CNBH5 DH CNBH6 DH CNBH7 DH CNBH8 DH CNBH9 DH CNBH10 DH CNBH11 DH CNBH12 DH CNBH13 DH CNBH14 DH CNBH15 DH CNBH16