Xây dựng Chi đội 3 tốt

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Liên đội đã triển khai cuộc vận động xây dựng “Chi đội 3 tốt” và “Liên đội 3 tốt” (học tập tốt, phong trào tốt, tự quản tốt) ngay từ đầu năm học. Thúc đẩy hoạt động tự quản của Ban Chỉ huy liên đội, chi đội và của chính đội viên; nâng cao vai trò của Ban phụ trách. Câu lạc bộ Chỉ huy Đội được thành lập và sinh hoạt định kì vào chiều thứ 6 hàng tuần. Tổng kết thi đua tuần… phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ chỉ huy Đội.

chi doi 3 tot21 Chi doi 3 tot chi doi 3 tot1 chi doi 3 tot3 chi doi 3 tot5 chi doi 3 tot6 chi doi 3 tot7 chi doi 3 tot8 chi doi 3 tot9 chi doi 3 tot10 chi doi 3 tot11 chi doi 3 tot12 chi doi 3 tot13 chi doi 3 tot14 chi doi 3 tot15 chi doi 3 tot16 chi doi 3 tot17 chi doi 3 tot18 chi doi 3 tot19 chi doi 3 tot20