Vệ sinh phòng, chống dịch Covid – 19

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

 

 

 

VS phong dich3

Rửa dụng cụ – Thiết bị dạy học

VS phong dich1

Lau dọn, tẩy rửa các phòng học

VS phong dich2

VS phong dich4

Lau chùi, tẩy rửa bàn ghế

Ve sinh phong dich

Xịt rửa các phòng

Ve sinh phong dich5

Tổng vệ sinh khuôn viên nhà trường