SINH HOẠT ĐỘI – SAO

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

 

Tuần thứ 3 hàng tháng, liên Đội tổ chức sinh hoạt Đội – Sao nhi đồng cho thiếu niên, nhi đồng vào sau tiết chào cờ sáng thứ 2 theo chủ điểm của tháng.

Sh doi -sao sh doi - sao1 sh doi - sao2 sh doi - sao3 sh doi - sao4 sh doi - sao5 sh doi - sao6