Hoạt động các Câu lạc bộ

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Hoạt động thường xuyên của các câu lạc bộ trong nhà trường.

HĐ LCB6

Câu lạc bộ cờ vua

HĐ CLB HĐ CLB1 HĐ CLB2 HĐ CLB3

Câu lạc bộ Bóng đá

HĐ CLB7 HĐ CLB8 HĐ CLB9

 

 

 

 

 

HĐ CLB10

 

HĐ CLB11 HĐ CLB12 HĐ CLB 5 HĐ LCB4